Kisah Zaid bin Arqom

Dari Zaid bin Arqom –semoga Allah meridhainya- ia berkata: Aku pernah berjalan bersama pamanku. Kemudian aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata: “Janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah hingga mereka pergi (meninggalkan beliau)”. Ia juga berkata: “Kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina”. Aku